You are here

Cơ sở vật chất

Xác định được tầm quan trọng của công tác “học đi đôi với hành”, để nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên, trong những năm qua, bên cạnh sự đầu tư lớn từ nguồn ngân sách của Nhà nước, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã thành công trong việc chủ động thông qua quan hệ quốc tế để thu hút các dự án đầu tư bằng nhiều nguồn cho Nhà trường. Các dự án này đã góp phần nâng cao rõ rệt cả về số lượng và chất lượng các trang thiết bị thí nghiệm, thiết bị giảng dạy và huấn luyện, cập nhật chương trình đào tạo, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Hiện nay, Nhà trường đang làm chủ hơn 30 phòng thí nghiệm, thực hành mô phỏng hiện đại phục vụ cho công tác giảng dạy, đào tạo và huấn luyện.

Hệ thống huấn luyện mô phỏng lái tàu

Tàu Huấn luyện Sao biển

Tàu Huấn luyện chở ga VMU-SHIRAI

Bể thử mô hình tàu thủy hiện đại

Mô phỏng Turbine hơi nước

Mô hình cắt bổ động cơ Diesel

Buồng máy tàu thủy

Mô phỏng hệ thống điều khiển tự động

Thiết bị phân ly dầu nước

Mô phỏng hệ thống khởi động động cơ điện xoay chiều

Phòng Thực hành máy sống

Sơ đồ tổng thể Khu Hiệu bộ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Khu Hiệu bộ 

Hội trường lớn với 750 chỗ ngồi

 

 

 

Thư viện Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Lễ cắt băng khánh thành nhà giảng đường C1 (Tháng 9/2013) bổ sung 52 phòng học hiện đại vào hệ thống cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy

 

Lễ cắt băng khánh thành nhà giảng đường C2 (Tháng 9/2015) với diện tích sử dụng là 1.075m2 x 9 tầng, diện tích sân 4.500 m2; nhà cao 40,5 m, dài 76 m bổ sung 44 phòng học hiện đại vào hệ thống cơ sở vật chất

 

 

Bể bơi

Sân vận động Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Phối cảnh Nhà luyện tập và thi đấu đa năng thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Sơ đồ tổng thể địa điểm mới của Đại học Hàng hải Việt Nam tại Lâm Động, huyện Thủy Nguyên, Tp.Hải Phòng

Phối cảnh Trung tâm đào tạo Hàng hải quốc gia